Backbeat Radio

BLACKSTAR LT PSU 500 9V POWER SUPPLY

STOCK CODE: BSLTPS9V

BLACKSTAR LT PSU 500 9V POWER SUPPLY

$49.00

Power suply
9 V
500 mA